Brustad Hyttetomter
 Torv

Brustad gård kan levere torv til hyttetak og skråninger. Naturtorv fra dyrket mark i fjellet, 840 m.o.h. Leveres på pall ved bilveg.

Be om tilbud tlf. 95934870 el hbrustad@bbnett.no

 
Brustad Hyttetomter

Navn: Heidi og Ole Kveen Brustad
Adresse: N-2440 Engerdal
Telefon: +47 62 45 80 56
Mobil: +47 959 34 870
Webebside: www.brustad.info
E-post: ole.k.brustad@c2i.net
 
Tilbakemeldinger

Vær Brustad hyttetomter
 
Kart Brustad Hyttetomter


 
 
© LightWeb